معرفی اعضای انجمن

    ۱          رئيس هيات مديره                                      جناب آقای علی اكبر شهری                                                      
    ۲          نائب رئيس                       جناب آقای حبیب ا… قزوینی             
    ۳          خزانه دار                     جناب آقای افلاطون حكيمی              
    ۴          هيات مديره                جناب آقای دكتر سيد عباس موسوی          
   ۵          هيات مديره                     سرکار خانم فاطمه شاکری           
۶          هيات مديره                 جناب آقای مهندس سید محمد امیریان 
   ۷          هيات مديره                      جناب آقای غلامرضا ياريان 
   ۸           بازرس                        جناب آقای عباسعلی سالک          
   ۹           بازرس                   جناب آقای مهدی ابراهیمی   
  ۱۰  مدير عامل مجمع خيرين سلامت                جناب آقای علی اصغر عرب احمدی          

 

در یاری به اجرای این طرح خیرخواهانه دست های شما را می فشاریم.

پرداخت آنلاین یاری های سبز شما