عضویت در مجمع خیرین

خیر گرامی ، نظر به حسن نیت خیرخواهانه جنابعالی فرم عضویت را کامل نموده و در صورت تمایل زمینه فعالیت خود را در امر سلامت اعلام نمایید.

در یاری به اجرای این طرح خیرخواهانه دست های شما را می فشاریم.

پرداخت آنلاین یاری های سبز شما