دیدار و تبریک روز پزشک توسط شورای مشارکت بانوان

شهریور ۴ام, ۱۳۹۶ اخبار

به مناسبت زادروز حکیم بو علی سینا و روز پزشک شورای مشارکت بانوان سلامت شاهرود از تعدادی پزشکان دیدار و ضمن تبریک روز پزشک لوح تقدیر و شاخه گل به آنها اهداء نمودند.