%۶۳ پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج

شهریور ۷ام, ۱۳۹۶ اخبار

%۶۳ پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج شامل نماسازی ،لوله کشی فاضلاب ، لوله کشی آب سرد و گرم ،پکیج ، برق کاری ،شیب بندی بام ،نصب کانال کولر و فرم درب و پنجره و نصب کف پهن انجام گردیده است .

سفید کاری خانه بهداشت مزج