اهداء یکدستگاه ماساژور قلبی توسط خانواده محترم مرحوم سید نظام حسینی

یکدستگاه ماساژور قلبی (فیزیو کنترل lucas2)آمریکایی توسط مجمع خیرین سلامت شاهرود به بیمارستان امام حسین(ع) جهت بخش اورژانس تحویل گردید. ضمنا هزینه خرید دستگاه فوق توسط خانواده مرحوم حاج سید نظام حسینی پرداخت گردید.

۱۰۰% پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج

%۱۰۰ پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج شامل سفت کاری،نازک کاری ، نماکاری ،فاضلاب کشی ، برق کشی ،نصب درب و پنجره ،سفید کاری ،نصب رکوب و نرده انجام گردیده است…  

%۶۳ پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج

%۶۳ پیشرفت فیزیکی خانه بهداشت مزج شامل نماسازی ،لوله کشی فاضلاب ، لوله کشی آب سرد و گرم ،پکیج ، برق کاری ،شیب بندی بام ،نصب کانال کولر و فرم درب و پنجره و نصب کف پهن انجام گردیده است…

دیدار و تبریک روز پزشک توسط شورای مشارکت بانوان

به مناسبت زادروز حکیم بو علی سینا و روز پزشک شورای مشارکت بانوان سلامت شاهرود از تعدادی پزشکان دیدار و ضمن تبریک روز پزشک لوح تقدیر و شاخه گل به آنها اهداء نمودند.

جلسه شورای مشارکت بانوان خیر سلامت

جلسه کمیته تبلیغات شورای بانوان خیر سلامت شاهرود ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۶/۵/۳۰در دفتر خیرین سلامت برگزار گردید . ابتدا آقای علی اصغر عرب احمدی مدیر عامل محترم مجمع ضمن خوشامدگویی به حاضرین گزارشی از فعالیت های مجمع و عملکرد…

اهداءیکدستگاه تست ورزش،نوار قلب، مانیتور ،پرینتر و وسایل جانبی توسط خیر نیکوکار شاهرودی

خیر نیکوکار شاهرودی توسط دکتر افتخاری یکدستگاه تست ورزش ،یکدستگاه نوار قلب، مانیتور ،پرینتر و وسایل جانبی بملغ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری و به بیمارستان امام حسین(ع) اهداء نمودند.