پرداخت آنی

نوع همکاری با مجمع


در صورتی که قبلا در مجمع خیرین ثبت نام نموده اید ، کد ملی خود را نیز وارد نمایید.